Enterprise Architect (EA)

Kurumsal Mimari Hizmetleri

Ar-Ge faaliyetlerimiz ile dünya ölçeğinde inovatif ürünler geliştiriyor, yeni nesil teknolojilerle uçtan uca kurumsal yazılım çözümleri sunuyoruz.

İletişim

Epik Yazılım, Kurumsal Mimari (Enterprise Architecture) ekipleriyle işletmenizi stratejik olarak destekleyerek, kararlarınızı daha hızlı almanıza ve teknolojik riskleri verimli bir şekilde azaltmanıza olanak tanır.

Şirketlerin iş süreçlerinde karşılaştıkları sorunları çözmek için kurumsal mimari çözümleri geliştiriyoruz. Danışmanlık, ihtiyaç analizi, strateji ve model oluşturma, araştırma ve geliştirme (AR-GE), entegrasyon, kalite güvencesi ve bakımı içeren uçtan uca hizmetler sunuyoruz.

Epik Yazılım, 17 yıllık yazılım geliştirme deneyimi ve teknoloji alanındaki yaygın uzmanlığıyla, iş akışını kolaylaştırmayı, verimliliği artırmayı ve maliyetleri azaltmayı sağlayan kurumsal mimari hizmetleri sunmaktadır.

Epik Yazılım, IT ekiplerinizle birlikte dönüşüm senaryolarını ve bunların IT ortamı üzerindeki etkilerini işbirliği içinde modellemenize yardımcı olur. Şeffaf bir IT ortamı oluşturulmasına ve sürdürülmesine, iş hedefleri bağlamında yol haritaları planlanmasına ve dijital dönüşüm programları yürütülerek şirketiniz için en uygun kurumsal mimari yapıyı oluştururuz. Epik Yazılım, IT ekiplerinizle birlikte dönüşüm senaryolarını ve bunların IT ortamı üzerindeki etkilerini işbirliği içinde modellemenize yardımcı olur.

Hizmet olarak, kurumsal mimarlık yaklaşımını benimseyen Epik Yazılım, uluslararası kabul görmüş standartlarda sertifikalara sahip olan uzman ekibi ile dijital dönüşüm projelerinde kurumsal mimari modelleri uygulayarak bu yenilikçi dijital alanda öncü olmayı hedefler.

Kurumsal Mimari Çerçevesi

01
Epik Yazılım-Web Uygulama Geliştirme</
Business Architecture
(İşletme Mimarisi)
02
Epik Yazılım-Web Uygulama Geliştirme</
Data Architecture
(Veri ve Bilgi Mimarisi)
03
Epik Yazılım-Web Uygulama Geliştirme</
Application Architecture
(Uygulama Mimarisi)
04
Epik Yazılım-Web Uygulama Geliştirme</
Technology Architecture
(Teknoloji Mimarisi)

Kurumsal Mimari ve Yönetimi

Kurumsal Mimari (Enterprise Architecture) Nedir?

Kurumsal Mimari (EA) işletmenin tüm yapısını ve iş süreçlerini, teknoloji, veri, organizasyon yapısı, müşteri ihtiyaçları ve stratejik hedefleri dahil olmak üzere kapsayan ve yöneten bir yapıdır. Kurumsal Mimari, işletmenin hedeflerini gerçekleştirmek için gerekli olan kaynakları etkili bir şekilde kullanmasını sağlamak için tasarlanır. Bu, işletmenin esnekliğini ve verimliliğini arttırmak için gerekli olan değişikliklere hızlı bir şekilde cevap verebilmesini sağlar. Kurumsal Mimari, işletmenin gelecekteki ihtiyaçlarını dikkate alarak tasarlanır ve yönetilir.

Kurumsal Mimari Türleri Nelerdir?

Kurumsal mimari türleri arasında en yaygın olarak şu türler bulunmaktadır:

 • 1. Teknolojik Kurumsal Mimari: Bu tür, işletmenin teknolojik altyapısının ve uygulamalarının nasıl tasarlanacağını ve yönetileceğini kapsar.
 • 2. İş Süreçleri Kurumsal Mimari: Bu tür, işletmenin iş süreçlerinin nasıl tasarlanacağını ve yönetileceğini kapsar.
 • 3. Veri Kurumsal Mimari: Bu tür, işletmenin veri yönetim süreçlerinin nasıl tasarlanacağını ve yönetileceğini kapsar.
 • 4. Organizasyon Kurumsal Mimari: Bu tür, işletmenin organizasyon yapısının nasıl tasarlanacağını ve yönetileceğini kapsar.
 • 5. Stratejik Kurumsal Mimari: Bu tür, işletmenin stratejik hedeflerini nasıl gerçekleştireceğini ve kaynakları nasıl etkili bir şekilde kullanacağını kapsar.
 • 6. Sanal Kurumsal Mimari: Bu tür, işletmenin sanal altyapısının ve uygulamalarının nasıl tasarlanacağını ve yönetileceğini kapsar.
Kurumsal Mimari (EA) Faydaları Nelerdir?

Kurumsal Mimari (EA) işletmelere birçok fayda sağlar, bunlar arasında şunlar sayılabilir:

 • Stratejik hedeflerin gerçekleştirilmesi: Kurumsal Mimari, işletmenin stratejik hedeflerini gerçekleştirmek için gerekli olan kaynakları etkili bir şekilde kullanmasını sağlar.
 • Esneklik ve verimlilik: Kurumsal Mimari, işletmenin esnekliğini ve verimliliğini arttırmak için gerekli olan değişikliklere hızlı bir şekilde cevap verebilmesini sağlar.
 • İş süreçlerinin verimliliği: Kurumsal Mimari, iş süreçlerinin verimliliğini arttırmak için gerekli olan değişiklikleri yapmaya ve yönetmeye yarar.
 • Maliyet azaltma: Kurumsal Mimari, işletmenin kaynaklarını etkili bir şekilde kullanmasını sağlar ve böylece maliyetleri azaltır.
 • Veri yönetimi: Kurumsal Mimari, işletmenin veri yönetimi süreçlerini optimize etmeye ve verinin korunmasını sağlamaya yarar.
 • Sanal altyapı yönetimi: Kurumsal Mimari, işletmenin sanal altyapısının ve uygulamalarının yönetimini sağlar.
 • Organizasyon yapısının uyumlu hale getirilmesi: Kurumsal Mimari, işletmenin organizasyon yapısının uyumlu hale getirilmesini sağlar ve böylece işletmenin daha etkili hale gelmesini sağlar.
The Open Group Architecture Framework (TOGAF®) nedir?

TOGAF® (The Open Group Architecture Framework) bir iş mimari framework'dür. Bu, bir iş için gerekli olan tüm sistemler, veri ve fonksiyonlar arasındaki ilişki ve bağlantıların tasarımını ve yönetimini sağlar. TOGAF, iş süreçleri, teknolojiler ve organizasyonlar arasındaki uyumluluğu sağlamak için kullanılır ve iş mimarisinin evrimini ve genişlemesini yönetmek için araçlar sunar.

TOGAF® (The Open Group Architecture Framework) bir işletme mimari standartıdır. TOGAF, bir organizasyonun işletme mimarisini nasıl planlaması, tasarlaması, uygulaması, denetlemesi ve iyileştirmesi gerektiğini tanımlayan bir kütüphanedir. TOGAF, işletmelerin ihtiyaçlarına cevap verecek ve işletmelerin performansını arttırabilecek bir işletme mimarisi oluşturmak için kullanılmaktadır. TOGAF, işletme mimarisi için birçok farklı süreci içermektedir, bunlar arasında Mimari Strateji, Mimari Tasarım, Mimari Üretim, Mimari Yönetimi, Mimari Destek ve Mimari Denetimi gibi.

COBIT® (Control Objectives for Information and related Technology) nedir?

Bilgi ve İlgili Teknolojiler İçin Kontrol Hedefleri (COBIT®) bir IT yönetim sistemi standartıdır. Bu standart, IT yönetiminin işletmelerin genel amaçlarına nasıl uyumlu hale getirilebileceğini ve kontrol edilebileceğini kapsamlı bir şekilde tanımlar. COBIT ayrıca, IT süreçlerinin işletmelerin ihtiyaçlarına nasıl cevap vereceğini ve IT'nin işletmelerin performansını nasıl arttırabileceğini de kapsar. COBIT, IT yönetiminin ve denetiminin etkinliğini arttırmak için kullanılmaktadır.

ITIL® (Information Technology Infrastructure Library) Nedir?

ITIL® (Information Technology Infrastructure Library) bir IT hizmet yönetimi standartıdır. ITIL, bir organizasyonun IT hizmetlerinin nasıl planlanması, tasarlandığı, yürütülmesi, desteklenmesi ve denetlenmesi gerektiğini tanımlayan bir kütüphanedir. ITIL, IT hizmetlerinin kalitesini arttırmak ve işletmenin ihtiyaçlarına daha iyi cevap vermek için kullanılmaktadır. ITIL, IT hizmetleri için birçok farklı süreçleri içermektedir, bunlar arasında Hizmet Stratejisi, Hizmet Tasarımı, Hizmet Üretimi, Hizmet Yönetimi, Hizmet Desteği ve Hizmet Denetimi gibi.

OWASP® (Open Web Application Security Project) Nedir?

OWASP® (Open Web Application Security Project) bir açık kaynak güvenlik projesidir. OWASP, web uygulamaları için güvenlik konularına odaklanır ve web uygulamalarının güvenliğini arttırmak için çalışır. OWASP, web uygulamalarının güvenliğini arttırmak için birçok farklı araç, doküman ve kaynak sunar. Özellikle OWASP Top 10, web uygulamaları için en yaygın güvenlik zaafiyetlerini tanımlar ve nasıl önleneceklerini önerir. OWASP, ayrıca web uygulamalarının güvenliği konusunda eğitim veren birçok etkinlikler düzenlemekte ve güncel konuları takip etmekte.

ACA® (Access Control and Authentication) Nedir?

ACA® (Access Control and Authentication) erişim kontrolü ve kimlik doğrulama ile ilgilidir. ACA, bir organizasyonun sistem ve verilerine erişimi kontrol etmek için kullanılan bir yöntemdir. Erişim kontrolü, kullanıcıların sistem ve verilere ne zaman, nasıl ve hangi seviyede erişebileceklerini tanımlar. Kimlik doğrulama ise, bir kullanıcının gerçekten kim olduğunu doğrulamak için kullanılan bir yöntemdir. Örneğin, kullanıcı adı ve şifre gibi bilgileri kullanarak kimlik doğrulama yapabilirsiniz. ACA, güvenliği arttırmak için önemlidir çünkü sadece yetkili kullanıcıların sistem ve verilere erişimine izin verir, bu sayede güvenliği arttırır.

ISO/IEC 27001, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (ISMS) Nedir?

ISO/IEC 27001, bir bilgi güvenliği yönetim sistemi (ISMS) standardıdır. Bu standard, bir organizasyonun bilgi güvenliği risklerini yönetebilmek için gerekli olan süreçleri, prosedürleri, kontrolleri ve sistemleri tanımlar. ISO/IEC 27001, bir organizasyonun bilgi güvenliği risklerini değerlendirmesine, yönetmesine ve sürekli olarak iyileştirmesine olanak tanır. Standard, bilgi güvenliği süreçlerini yönetmek için gerekli olan tüm kontrolleri içerir, örneğin erişim kontrolü, kimlik doğrulama, şifreleme, güvenlik eğitimi ve incident yönetimi gibi.

ISO/IEC 27001, bir organizasyonun bilgi güvenliği yönetim sistemi (ISMS) ile ilgili olarak uygunluğunu sertifikalandırmak için kullanılabilir. Sertifikasyon, bir organizasyonun ISO/IEC 27001 standardının gereklerini yerine getirdiğini doğrulamak için bir denetim yapılır ve sertifikasyon kuruluşu tarafından verilir. Sertifikasyon, bir organizasyonun müşterileri, tedarikçileri ve diğer ilgili taraflarına bilgi güvenliği konusunda yeterli olduğunu gösterir.

SIEM® (Security Information and Event Management) Nedir?

SIEM® (Security Information and Event Management) bir güvenlik teknolojisidir. SIEM, bir organizasyonun güvenlik verilerini toplamak, analiz etmek ve yönetmek için kullanılan bir sistemdir. Bu veriler, bir organizasyonun iç ve dış kaynaklardan gelen güvenlik olaylarını, uyarılarını ve güvenlik verilerini içerebilir. SIEM sistemi, bu verileri bir araya getirerek, güvenlik yöneticilerine gerçek zamanlı olarak güvenlik durumları hakkında bilgi sağlar ve böylece güvenlik tehditlerini takip etmelerine ve cevap vermelerine olanak tanır. Örneğin, SIEM sistemi, güvenlik uyarılarını otomatik olarak sınıflandırabilir, filtreleyebilir ve böylece güvenlik yöneticilerine önemli olanların daha hızlı ve doğrudan ulaşmasını sağlar.

İş zorluklarınızı çözmek ve ekosistemlerinizle uyumlu olmak için şimdi kurumsal bir mimari oluşturun. Kurumsal Mimari Yönetimi ile Dönüşümü Hızlandırın.

İLETİŞİM KURUN